Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)

Výrobca: Sprint 2
Kód:
 
Dostupnosť: skladom
28,60 €
Do košíka

Popis Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie.

Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky členské štáty sú tak viazané aj Dohovorom Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách.

V období ostatných rokov sa osobitne dynamicky rozvíjala najmä rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie, ktorá má tiež podstatný právny význam najmä pri právnej interpretácii právnych prameňov práva Európskej únie, v oblasti pracovného práva a osobitne smerníc.

Judikatúra Súdneho dvora EÚ prešla v ostatných desaťročiach dynamickým vývojom ešte predtým, ako sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Je rozsiahla, komplikovaná a podľa nej by sa mala spravovať legislatívna prax, súdna prax, ale aj podnikateľská prax. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ majú postupovať súdy Slovenskej republiky rozhodujúce v právnych sporoch.

Predkladané dielo predstavuje pracovné právo Európskej únie z pohľadu de lege lata, ako aj z pohľadu existujúcej právnej teórie a súdnej praxe Súdneho dvora EÚ. Ašpiráciou autorky bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ tak, aby širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.

Súvisiace produkty

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie sa v priebehu posledných sto rokov stali dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov. Únia medzinárodných združení (UIA) ich registrovala v roku 2020 okolo 74 000, z toho 42 000 bolo aktívnych. Ročne pribúda okolo 1 200 medzinárodných organizácií. K prudkému nárastu ich počtu a významu došlo v 20. storočí, čo dokazuje aj kvantitatívny vývoj medzinárodných medzivládnych organizácií, teda organizácií združujúcich štáty. Ak v roku 1949 pôsobilo vo svete menej ako 100 takýchto organizácií, tak v roku 2000 ich počet stúpol na 350. Medzinárodné organizácie zohrávajú významnú úlohu vo formovaní súčasného sveta. Vytvárajú rámec pre spoluprácu štátov, národov a sociálnych skupín, zameranej na riešenie zásadných bezpečnostných, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych globálnych problémov. Multilaterálna spolupráca, jej uplatňovanie alebo odmietanie, sa stala jednou z ústredných tém medzinárodnej politiky.

Narastajúca vzájomná závislosť krajín, regiónov a zároveň vznik takých javov, ktoré nie je možné regulovať alebo eliminovať ináč ako spoločným úsilím, ako napríklad klimatická zmena, boli tým urýchľovačom, ktorý ovplyvnil kvantitatívne i kvalitatívne aspekty vývoja medzinárodných organizácií. Na druhej strane pôsobenie medzinárodných organizácií neznamená, že medzinárodné vzťahy boli zbavené protirečení. Vytvárajú však predpoklady (aj keď nie vždy s rovnakou účinnosťou) pre to, aby rozpory štátov a konkurencia medzi nimi neprerástli do konfliktov a neohrozili tak podmienky pre spoluprácu. Medzi-
národné organizácie sú aj podstatnou súčasťou usporiadania medzinárodných vzťahov. Prostredníctvom nich sa veľmoci usilujú realizovať svoje vedúce postavenie alebo hegemóniu v medzinárodných vzťahoch.   


 

13,50 €
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2024 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov