Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb (H. Barancová a kol.)

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb (H. Barancová a kol.)

Výrobca: Sprint 2
Kód: 9788089393619
 
Dostupnosť: vypredané
10,10 €

Popis Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb (H. Barancová a kol.)

Ašpiráciou autorského kolektívu bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov nadnárodnej migrácie zamestnancov a nadnárodného pohybu služieb z pohľadu pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti podnikateľom, advokátom, legislatívnym zamestnancom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo, medzinárodné a európske pracovné právo.

V podnikateľskej praxi najmä nových členských štátov EÚ stále akoby dominovala predstava, že pracovné právo je relatívne veľkou prekážkou k dosiahnutiu hospodárskych cieľov EÚ, resp. že pracovné právo veľmi málo súvisí s napĺňaním hospodárskych cieľov EÚ.

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb vytvára veľmi náročné právne prostredie pre zamestnávateľov – podnikateľov, expandujúcich na zahraničné trhy, čo obdobne platí aj pre zahraničných podnikateľov pri rozširovaní ich podnikateľských aktivít na územie Slovenskej republiky. V tomto náročnom procese spojenom s medzinárodným podnikaním a s medzinárodným obchodom sa často zabúda na osud a akceptovateľnú kvalitu života zamestnancov, ktorí sa podstatným spôsobom podieľajú na týchto nadnárodných ekonomických procesoch a v rukách ktorých je najčastejšie aj úspešnosť nadnárodného pohybu kapitálu. Nadnárodný pohyb zamestnancov je jedna zo štyroch základných slobôd, na ktorých je založená samotná Európska únia. Nadnárodný pohyb zamestnancov je predmetom stálej pozornosti práva Európskej únie ako aj právnych úprav jednotlivých členských štátov EÚ. Upravuje predovšetkým dodržiavanie minimálneho sociálnoprávneho štandardu zamestnancov pri výkone závislej práce vrátane procesnoprávnych garancií pri určovaní príslušnosti súdov v prípade uplatňovania práv zamestnancov súdnou cestou.

Súvisiace produkty

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Strategický manažment (Š. Slávik)

Strategický manažment (Š. Slávik)

            Vysokoškolská učebnica Strategický manažment je určená ako základná študijná literatúra pre rovnomenný predmet, ktorý sa povinne vyučuje na inžinierskom štúdiu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štruktúra a obsah učebnice vychádzajú z moderných a overených poznatkov svetovej vedy a praxe v oblasti strategického manažmentu podnikov ako aj výsledkov vedecko-výskumnej práce autora. Je adekvátna učebným textom predpísaným pre inžinierske, resp. magisterské stupne vysokoškolského vzdelania v študijných programoch podnikového manažmentu a podnikovej ekonomiky na zahraničných vysokých školách.

13,60 €
Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov ((H. Barancová ed.)

Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov ((H. Barancová ed.)

Predkladaný zborník konferencie s titulom Možnosti a hranice liberalizácie pracovnoprávnych vzťahov je určený do pozornosti podnikateľom, advokátom, legislatívnym zamestnancom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt ako aj študentom iných fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo, medzinárodné a európske pracovné právo.

Spájať hospodársky rozvoj s otázkami etiky a morálky mnohým prichodí ako nevhodná symbióza ekonomických a morálnych kritérií. Na druhej strane sa v širšej odbornej komunite uznáva, že jednou z príčin svetovej hospodárskej a finančnej krízy bolo zlyhanie morálnych imperatívov v hospodárskom rozvoji, predovšetkým v bankovom sektore.

Existujúca spoločenská prax na Slovensku akoby nasvedčovalo tomu, že aj spájanie práva s morálkou je nemožné, resp. neuskutočniteľné. Pritom už v starom Ríme považovali právo za umenie dobra a spravodlivosti. Môžeme aj v súvislosti s potrebou pružnosti pracovnoprávnych vzťahov uvažovať o tom, ako ďaleko sme dospeli v 21. storočí od čias starého Ríma. Mali by sme si položiť otázku, či aj pracovné právo vo svojej doterajšej podobe zodpovedá elementárnej slušnosti a morálke.

9,70 €
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch (I. Hodálová ed.)

Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch (I. Hodálová ed.)

Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný tlak zo strany zamestnávateľov smeruje k liberalizácii pracovnoprávnych vzťahov.

Globalizácia svetovej ekonomiky vo svojich sociálnoprávnych dôsledkoch v celoeurópskom či celosvetovom meradle spôsobuje nielen znižovanie počtu zamestnancov, ale aj stále zhoršovanie ich právneho postavenia. Aby sa zamestnávateľ udržal v európskej a svetovej konkurencii, permanentne zefektívňuje pracovný proces, riadiace procesy a vytvára tlak na legislatívu smerom k flexibilite pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z dôsledkov týchto procesov je aj diskusia o rozšírení ochrannej funkcie pracovného práva tak, aby zahŕňala nielen zamestnanca, ale i zamestnávateľa. Dôvodom je jednak silnejúca konkurencia, ale i vysoké požiadavky zo strany štátu (vysoké odvody, rigidnosť právnej úpravy pracovného pomeru), ktoré môžu zamestnávateľa často existenčne ohroziť. Následkom toho je ohrozený aj zamestnanec, ktorý stráca pracovné miesto a stáva sa závislý od sociálneho systému. Dôsledky celého procesu tak znáša štát.

8,30 €
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2021 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov