Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Organizovanie - teória a prax organizovania podniku (E. Thomasová)

Organizovanie - teória a prax organizovania podniku (E. Thomasová)

Výrobca: Sprint 2
Kód: 9788089393930
 
Dostupnosť: vypredané
12,40 €

Popis Organizovanie - teória a prax organizovania podniku (E. Thomasová)

Cieľom publikácie je podať prehľad o podstate organizovania, organizačnom dizajne a jednotlivých druhoch organizačných štruktúr v podnikoch, ich výhodách a nevýhodách. Práca má zároveň ukázať spôsob organizačného usporiadania hospodárskych organizácií (podnikov), jednotlivé typy organizačných štruktúr, vhodnosť ich použitia v konkrétnych podmienkach jednotlivých organizácií, ale aj načrtnúť nové progresívne tendencie v organizovaní v súlade so súčasným a budúcim ekonomickým a spoločenským vývojom vo svete a osobitne na Slovensku.

     Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť Organizovanie podnikov sa zaoberá podstatou organizovania a organizačným dizajnom, konfiguráciou a členitosťou organizačnej štruktúry, spôsobmi organizačnej štrukturalizácie, deľbou rozhodovacej právomoci, druhmi útvarov a vzťahov v organizačnej štruktúre, organizačnou štruktúrou riadiaceho aparátu podnikov u nás a v zahraničí, projektovou, maticovou a tímovou štruktúrou. Pozornosť sa venuje organizačnému projektovaniu, organizačným normám, združovaniu podnikov vo forme holdingových, sieťových štruktúr, strategických partnerstiev a aliancií, typom organizačného usporiadania nadnárodných podnikov, organizačným zmenám.

     Druhá časť publikácie Organizácia práce manažéra sa sústreďuje na využívanie času manažéra a organizovanie pracovných porád. Predovšetkým časový manažment sa považuje za významný faktor práce manažéra a v súvislosti s komunikáciou manažéra prostredníctvom pracovných porád patria k požiadavkám, ktoré má proces organizovania a ostatné činnosti zabezpečiť pri rozhodovaní o organizačnom usporiadaní podniku. V závere publikácie sú načrtnuté trendy rozvoja organizovania v 21. storočí.

Súvisiace produkty

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

Finančno-ekonomická analýza podniku (K. Zalai a kol.)

Finančno-ekonomická analýza podniku (K. Zalai a kol.)

V poradí už ôsme, do značnej časti doplnené a prepracované vydanie publikácie, slúži predovšetkým ako vysokoškolská učebnica.

V súlade s učebným zameraním je kniha určená najmä študentom – všetkých stupňov ekonomického zamerania.

Obsahovo i mimoriadne sofisticko-vedecky stvárnená publikácia sa už viac ako desať rokov s pozitívnym ohlasom využíva aj vo finančnom i praktickom podnikateľskom sektore.

Kniha je v štruktúre členená do tematicky vecných okruhov a častí, zohľadňuje analytické formy konštantných ukazovateľov a ich špecifiká. Identifikuje vývoj podniku, rekapituluje a kvantifikuje činitele, ktoré determinujú vývoj a dosiahnuté výsledky za určité obdobie podniku. Tieto prolonguje do ich budúcnosti a všetko to komprimuje do návrhu opatrení, ktorých realizácia má zabezpečiť strategické ciele.

Kniha uvádza viaceré príklady rozborov z finančnej a podnikateľskej sféry a preto má aj praktické využitie v podnikateľských subjektoch.

13,90 €
Finančno-ekonomická analýza podniku (K. Zalai a kolektív)

Finančno-ekonomická analýza podniku (K. Zalai a kolektív)

Deviate vydanie je aktualizované, vo vybraných oblastiach prepracované a doplnené. Tu možno uviesť príklad finančnej analýzy podniku ilustrujúci postup a metódy finančnej analýzy uskutočnenej na báze IÚZ zostavenej podľa slovenských právnych predpisov, ďalej príklad finančnej analýzy v skupine podnikov bazírujúcej na KÚZ zostavenej podľa štandardov IFRS. V texte sú i ďalšie zmeny napr. analýza výkonnosti podniku s využitím tradičných i moderných kritérií výkonnosti a konfrontácia ich výpovede, ako i ďalšie zmeny.

33,- €
Strategický manažment (Š. Slávik)

Strategický manažment (Š. Slávik)

            Vysokoškolská učebnica Strategický manažment je určená ako základná študijná literatúra pre rovnomenný predmet, ktorý sa povinne vyučuje na inžinierskom štúdiu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štruktúra a obsah učebnice vychádzajú z moderných a overených poznatkov svetovej vedy a praxe v oblasti strategického manažmentu podnikov ako aj výsledkov vedecko-výskumnej práce autora. Je adekvátna učebným textom predpísaným pre inžinierske, resp. magisterské stupne vysokoškolského vzdelania v študijných programoch podnikového manažmentu a podnikovej ekonomiky na zahraničných vysokých školách.

13,60 €
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2023 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov