Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Výrobca: Sprint 2
Kód: 9788089710515
 
Dostupnosť: vypredané
15,70 €

Popis Medzinárodné podnikanie (P. Baláž a kolektív)

Predkladané šieste vydanie učebnice „Medzinárodné podnikanie“ je prirodzeným vyvrcholením dlhoročných výchovno-vzdelávacích i vedeckých aktivít kolektívu Katedry medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave. Obsahovo je zameraná hlavne na prípravu vysokoškolských študentov a podporu ich schopnosti úspešne riešiť ekonomické problémy v komerčnej praxi i každodennom podnikateľskom živote v oblasti medzinárodného podnikania. Vychádza z úspešne odskúšaného prístupu k osvojovaniu si teoretických i praktických poznatkov využívaného vo výučbe predmetu „International Business“, na prestížnych obchodných školách i ekonomických fakultách univerzít v USA a v Európe, a v rámci programov MBA na uznávaných obchodných školách po celom svete.

V novom vydaní tejto učebnice, ktorej príprava je permanentným procesom zohľadňujúcim významné zmeny, ktoré sa udiali vo svetovom hospodárstve, hlavne poslednej dekáde, autori zovšeobecňujú ich príčiny a skúmajú hlavné konzekvencie pre jednotlivé oblasti medzinárodného hospodárskeho života, nestratiac pritom zo zreteľu určité zákonité vývojové trajektórie a ich diferencované dôsledky na jednotlivé sektory svetovej ekonomiky, činnosť firiem a podnikateľského prostredia. Ich dôsledné poznanie umožňuje správne vyhodnocovať konkrétne situácie, spoznanie dôležitých rámcov, ktoré sú pre podnikanie v medzinárodnom prostredí logické, a následne kreovať možnosti ako sa na nové situácie úspešne adaptovať.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

TipManažment (M. Majtán a kol.)

Manažment (M. Majtán a kol.)

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na užitočné i nevyhnutné nástroje a podrobujú analýze funkcie riadiaceho procesu, určujú krivku systémového vymedzenia a definíciu funkčnej pôsobnosti v organizačnej štruktúre podnikateľských subjektoch ozrejmujú základnú schému riadenia odvetvových zložiek v podnikateľských firmách, uvádzajú a charakterizujú komplexné súbory manažérskeho systému a subsystému riadenia. Mapujú poslanie, zhodnocujú vytvorenie komplexného sieťového podnikateľského systému a sféry trhovej ekonomiky, zhodnocujú obraz trhu, v jeho objeme, štruktúre, dynamike a konkurencie. Určujú strategický riadiaci, marketingový a kontrolný systém, inovácie produktov i vzťahy reprodukcie výroby a pomenovávajú ďalšie činnosti, ktoré predstavujú kreatívne a efektívne jadro podnikania a manažérskeho riadenia.

V poradí už ôsma doplnená a inovačne prepracovaná vysokoškolská učebnica, vzhľadom na jej aktuálny obsah, iste poslúži aj podnikateľom, ktorí sa zaujímajú o zlepšenie hodnôt – ukazovateľov rastu rentability a efektivity manažérskeho riadenia.

14,20 €
Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie (M. Kurucz)

Medzinárodné organizácie sa v priebehu posledných sto rokov stali dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov. Únia medzinárodných združení (UIA) ich registrovala v roku 2020 okolo 74 000, z toho 42 000 bolo aktívnych. Ročne pribúda okolo 1 200 medzinárodných organizácií. K prudkému nárastu ich počtu a významu došlo v 20. storočí, čo dokazuje aj kvantitatívny vývoj medzinárodných medzivládnych organizácií, teda organizácií združujúcich štáty. Ak v roku 1949 pôsobilo vo svete menej ako 100 takýchto organizácií, tak v roku 2000 ich počet stúpol na 350. Medzinárodné organizácie zohrávajú významnú úlohu vo formovaní súčasného sveta. Vytvárajú rámec pre spoluprácu štátov, národov a sociálnych skupín, zameranej na riešenie zásadných bezpečnostných, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych globálnych problémov. Multilaterálna spolupráca, jej uplatňovanie alebo odmietanie, sa stala jednou z ústredných tém medzinárodnej politiky.

Narastajúca vzájomná závislosť krajín, regiónov a zároveň vznik takých javov, ktoré nie je možné regulovať alebo eliminovať ináč ako spoločným úsilím, ako napríklad klimatická zmena, boli tým urýchľovačom, ktorý ovplyvnil kvantitatívne i kvalitatívne aspekty vývoja medzinárodných organizácií. Na druhej strane pôsobenie medzinárodných organizácií neznamená, že medzinárodné vzťahy boli zbavené protirečení. Vytvárajú však predpoklady (aj keď nie vždy s rovnakou účinnosťou) pre to, aby rozpory štátov a konkurencia medzi nimi neprerástli do konfliktov a neohrozili tak podmienky pre spoluprácu. Medzi-
národné organizácie sú aj podstatnou súčasťou usporiadania medzinárodných vzťahov. Prostredníctvom nich sa veľmoci usilujú realizovať svoje vedúce postavenie alebo hegemóniu v medzinárodných vzťahoch.   


 

13,50 €
Európska únia (Ľ. Lipková a kol.)

Európska únia (Ľ. Lipková a kol.)

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť sa so širokou škálou problematiky v koncipovanom projekte; v sociálno-politickom vnútornom a integračnom procese uplatňovanom v rámci EÚ.

Autori v štruktúrovanom obsahu, s veľkým tvorivým potenciálom a výnimočne spracovanom odborne fundovanom texte, rozoberajú všetky podstatné nástroje, definície a ciele v mechanizme rozširovania EÚ, vzťah k právnym i judikatívnym poriadkom, jednotnému trhu, obchodnej, zahraničnej, dopravnej, bezpečnostnej, energetickej, kohéznej, environmentálnej, menovej a finančnej politike, ktoré tvoria hlavné piliere súčasného a ďalšieho rozvoja EÚ.

13,70 €
Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2023 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov