Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 

Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a vydavateľstvom Sprint 2 s.r.o., so sídlom Astrová 26, 821 01 Bratislava, IČO 46 471 537 (ďalej len „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom spôsobu elektronického obchodu www.sprint2.sk.

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.sprint2.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú spôsobom elektronického obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovanú spôsobom elektronického obchodu alebo prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu predávajúceho.

 

Objednávanie tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

Objednávku tovaru potvrďte kliknutím myšou na obrázok košíka s príslušným tovarom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári.

Tovar si môžete objednávať on-line priamo na našich stránkach. Ak vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku na e-mail, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, adresu, meno kontaktnej osoby, IČO a DIČ a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky na Vami uvedený mail. Po doručení e-mailu uhraďte celkovú sumu Vašej objednávky na uvedený účet SK34 0200 0000 0029 6841 5354 bankovým prevodom.

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa kupujúcemu zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nás kontaktovať.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Cena tovaru

Pri ponúkanom tovare je uvedená cena. Ide o maloobchodnú cenu. Ceny priebežne aktualizujeme. Pre zákazníka vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (10%). Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Poštovné, dodacie lehoty a iné poplatky

K cene tovaru je pripočítané poštovné. Tovar posielame výlučne Slovenskou poštou formou listu/balíka. Za takto zasielaný tovar cez Slovenskú poštu kupujúci uhradí od 1,60 €. Hromadná zásielka posielaná kupujúcemu formou balíka je spoplatnená sumou od 4,50 €. Poštovné závisí od hmotnosti zásielky a nesmie prekročiť maximálnu hmotnosť 10 kg.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám bude účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Dodacia lehota Slovenskej pošty môže byť 1 až 21 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade hromadnej objednávky sa expedícia môže predĺžiť do 21 pracovných dní. Pri niektorých menej dostupných titulov sa môže táto doba predĺžiť, o čom vás budeme informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie, na Vašu e-mailovú adresu.

Ak si objednáte titul, ktorý sa z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, budeme vás okamžite e-mailom informovať. Objednávky vybavujeme priebežne, každý pracovný deň. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr na e-mailovú adresu sprint2@slovanet.sk.

Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom
e-maily, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Poštovné sa nevracia v prípade: zle uvedenej adresy (napr. neuvedenia čísla izby na inernáte, nesprávne označenej poštovej schránky), neprevzatia tovaru.

 

Spôsob platby

Platba za tovar sa medzi kupujúcim a predávajúcim uskutoční prevodným príkazom na základe vystavenej objednávky.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci ručí kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim,
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu.

 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (Slovenská pošta),
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcim,
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!,
 • obsahovú náplň tovaru (knihy).

Vrátenie tovaru

Tovar, zakúpený v e-shop SPRINT 2 s.r.o., môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu SPRINT 2 s.r.o., Astrová 26, 821 01 Bratislava. Tovar nám zašlite ako balík doporučenou zásielkou I. triedou. Tovar neposielajte dobierkou. Spolu s tovarom priložte do balíka kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili.

 

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • ak tovar je mechanicky poškodený,
 • publikácie majú známky používania (čítanie, kopírovanie, mechanické poškodenie strán),
 • tovar nie je kompletný.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

  

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na našu e-mailovú adresu a uveďte číslo vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo písomne. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah tovaru nesmie byť mechanicky poškodený, teda poškodenie tovaru nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru, na účel, pre ktorý bol tovar vyrobený.

 

Ochrana osobných dát

Vydavateľstvo Sprint 2 s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou kupujúceho, automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Zodpovednosť za chyby na elektronickej stránke

Vydavateľstvo Sprint 2 s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.sprint2.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Vydavateľstvo Sprint 2 s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Vydavateľstvo Sprint 2 s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník.

 

Prostredníctvom nášho internetového obchodu vám ponúkame tovar výlučne z produkcie nášho vydavateľstva Sprint 2 s.r.o. Pre realizáciu nákupu tovaru potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné, teda vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu telefónne číslo a mailový kontakt. Pokiaľ by sme tieto údaje od vás nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru a komunikáciu s vami potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, stav objednávky, odoslanie tovaru a správu o tom, že objednávka bola vybavená.

 

Osobné údaje tretích osôb

Vyplnením údajov o adrese doručenia nám oznámite osobu a miesto kam chcete zakúpený tovar doručiť. Ak nám poskytujete pre doručenie tovaru osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 

Dôvody spracovávania vašich osobných údajov

Nákup tovaru: vaše osobné údaje spracovávame k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom k tovaru, pre vyriešenie vašej žiadosti spracovávať vaše údaje. V prípade doručenia tovaru vaše osobné údaje pre doručenie tovaru uvádzame Slovenskej pošte.

Užívateľský účet: používame výlučne pre informovať o stave zákazky.

 

Právny dôvod

Vaše osobné údaje potrebujeme k tomu, aby sme mohli s vami uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s nákupom tovaru. Po uzavretí zmluvy vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar,

 

Doba spracovávania vašich údajov

Vaše spracovávané osobné údaje, ku ktorému bol udelený súhlas, spracovávame po nevyhnutnú dobu naplnenia obchodného stavu.

Upozorňujeme vás, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Pre ochranu vašich osobných údajov používame bezpečnostné opatrenia, ktoré sú dostatočne zabezpečené a pravidelne aktualizované.

 

Ochrana vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo „byť zabudnutý“).

 

Úprava a doplnenie vašich údajov

Svoje osobné údaje máte počas trvania obchodného vzťahu pod kontrolou prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Vaše osobné údaje môžete mazať alebo meniť. V prípade, že vaše osobné údaje sú chybné, odporúčame vám upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

 

Výmaz

V prípade vašej požiadavky, údaje o vás vymažeme (vymazanie sa nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy).

Ak sa nazdávate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Vaše oprávnené námietky navrhujeme riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete kontaktovať čo najskôr na e-mailovú adresu sprint2@slovanet.sk.

Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.5.2018 v zmysle Zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov s uplatňovaním §8 – Zásada minimalizácie osobných údajov.

 

Používanie materiálov zo stránky

Na akékoľvek použitie obsahu, častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia vydavateľstva Sprint 2 s.r.o. zakázané.

Všetky práva vyhradené.

 

 

Info Kontakt Dodanie tovaru

Sprint 2 s.r.o.

Copyright 2012 - 2023 © Sprint2.sk
Vytvárame internetové obchody - All4shop.sk Tvorba e-shopov